دستگاه پرداخت

دستگاه پرداخت دستگاهی برای پرداخت دستی فلزات گرانبها هستند. که در دو حالت یک طرفه و دو طرفه موجود هستند. در نسخه دو طرفه  طراحی دستگاه به گونه ای است که دو طرف دستگاه برای انجام کار به صورت همزمان مناسب میباشد. فیلتر نصب شده در خروجی دستگاه مانع از پراکندگی فلز به خارج میشود. همچنین لایه شیشه ای محافظتی برای حداکثر ایمنی اپراتور دستگاه بر روی آن تعبیه شده است.

توجه! برای دیدن ویدیو محصول از یوتیوب باید فیلترشکن را روشن کنید.

برای دانلود PDF محصول - اینجا کلیک کنید